Dr n.med Weronika Gallert-Kopyto

O mnie
• Absolwentka Studium Doktoranckiego Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – w 2016 r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych
• Absolwentka Wydziału Opieki Zdrowotnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – w 2011 roku uzyskała dyplom magistra fizjoterapii (numer Prawa Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty: 3251)
• W 2010 roku stypendystka programu LLP Erasmus, podczas którego studiowała na Uniwersytecie Rey Juan Carlos w Madrycie
• Od 2013 roku – do nadal: Asystent w Katedrze Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
• Autor lub współautor 17 publikacji naukowych w czasopismach polskich oraz zagranicznych, jak również 26 wystąpień konferencyjnych podczas konferencji krajowych oraz międzynarodowych.
• Zainteresowania zawodowe związane są z kompleksową rehabilitacją w ginekologii i położnictwie, terapią schorzeń ortopedycznych oraz rehabilitacją w schorzeniach wieku podeszłego.

Zakres zainteresowań zawodowych i oferowanych usług:
• Fizjoterapia w ciąży i w połogu
• Fizjoprofilaktyka dla kobiet planujących ciążę
• Fizjoterapia po zabiegach ortopedycznych
• Fizjoterapia w schorzeniach wieku podeszłego
• Ćwiczenia ogólnousprawniające
• Ćwiczenia w oparciu o metodę Pilates