Dr n.med. Dagmara  Pluta

 

Dagmara Pluta – ZnanyLekarz.pl

W 2010 roku ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Aktualnie jest w trakcie specjalizacji z Położnictwa i Ginekologii.

Po studiach odbyła staż w Szpitalu Wojskowym w Gliwicach, po ukończeniu którego rozpoczęła specjalizację z położnictwa i ginekologii jako lekarz-rezydent w Klinice Endokrynologii Ginekologicznej Katedry i Kliniki Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

W 2013 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim, których uwieńczeniem była obrona rozprawy na stopień doktora nauk medycznych pt. „Zależność pomiędzy stężeniem w surowicy hepcydyny a występowaniem insulinooporności i hiperandrogenemii w kobiet z zespołem policystycznych jajników”.

Codzienna praca w Klinice w zespole wykwalifikowanych lekarzy umożliwia jej stałe doskonalenie się w zagadnieniach związanych z zespołami hiperandrogennymi, z diagnostyką i leczeniem niepłodności, wad wrodzonych żeńskiego narządu rozrodczego oraz zaburzeniami różnicowania i rozwoju płci, zaburzeniami funkcji i budowy układu podwzgórze-przysadka-jajnik oraz wieloma innymi zespołami z pogranicza ginekologii i endokrynologii.

Umiejętności związane z profilaktyką, a także diagnostyką i leczeniem kobiet ciężarnych, płodu i noworodka zdobywała dyżurując w Klinice Perinatologii i Ginekologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Swoją wiedzę stale poszerza uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach oraz konferencjach. Jest współautorką wielu artykułów, rozdziałów książek i prac zjazdowych publikowanych w Polsce jak i poza granicami kraju. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

Call Now Button