Dr Błażej Kusz

O mnie

Absolwent Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w  Katowicach – w trakcie studiów miesięczny staż zagraniczny w Oddziale Kardiologii Szpitala Rangueil w Tuluzie, Francji.
Od 2013r. do nadal – uczestnik Studiów Doktoranckich Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Od 2013r. do nadal – asystent I Oddziału Kardiologii Górnośląskiego Centrum Medycznego
w Katowicach.
Od 2017r. do nadal – kierownik projektu: ”Szybka screeningowa analiza fazy wydechowej i osocza
u pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym” realizowanego w ramach konkursu Preludium Narodowego Centrum Nauki.

 

Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Sekcji Echokardiografii PTK.
Członek Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC).

Autor lub współautor 20 pełnotekstowych publikacji naukowych, 8 prac wygłoszonych w czasie międzynarodowych i 5 w trakcie krajowych konferencji.

Call Now Button