Badania Prenatalne

Centrum Diagnostyki i Terapii ArtesMed oferujemy szeroki zakres badań prenatalnych. Wykonujemy diagnostykę USG w I, II i III trymestrze ciąży (USG 3D i 4D). Nasi specjaliści w dziedzinach ginekologii, położnictwa, perinatologii i neonatologii zapewniają kompleksową opiekę nad kobietą ciężarną na każdym etapie ciąży, porodu i połogu.

I trymestr:
Badanie wykonujemy między 11 a 14 tygodniem ciąży. Oceniamy szczegółowo anatomię płodu, przezierność karkową NT oraz szacujemy statystyczne ryzyko wystąpienia wad genetycznych (trisomii 21, 13, 18) na podstawie tzw. markerów i analizy krwi matki (test PAPP-A, B-HCG).

II trymestr:
Badanie wykonujemy między 18 a 23 tygodniem ciąży. Oceniamy anatomię płodu oraz serce i mózg.

Test podwójny PAPP-A wykonuje się w 14-20 tygodniu ciąży. Jest to badanie przesiewowe w kierunku określenia prawdopodobieństwa wystąpienia wad genetycznych płodu takich jak: zespołu Downa, zespołu Edwardsa. Składa się on z oceny biochemicznych parametrów krwi matki: stężenia białka PAPP-A oraz stężenia wolnej podjednostki glikoproteiny BHCG.

III trymestr:
Badanie wykonujemy między 30 a 32 tygodniem ciąży – oceniamy rozwój, narządy oraz anatomię płodu.

Zapraszamy do ArtesMed Katowice na badania prenatalne.