Dr n.med. Agnieszka Strózik-Kręcichwost

O mnie


    W 2004 roku ukończyłam Śląską Akademie Medyczną na Wydziale Lekarskim, jednak swoją pracę zawodową rozpoczęłam już podczas studiów pracując, początkowo jako wolontariusz, następnie jako sanitariusz a ostatecznie już jako lekarz w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach. Od 2005 roku pracowałam zarówno w tzw. lecznictwie szpitalnym (Siemianowice Śląskie, Zabrze) jak i w szeregu poradni o profilu ogólno-internistycznym i diabetologicznym. Przez kilka lat byłam również adiunktem w Katedrze Farmakologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Moim obecnym miejscem pracy jest Oddział Diabetologiczny Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej.


    Praca w tych wielu różnych miejscach nauczyła mnie opanowania, odpowiedzialności za podejmowane decyzje a także pełnej samodzielności zawodowej oraz właściwego rozpoznawania różnych potrzeb pacjentów.


    Od początku swojej pracy zawodowej poszerzam swoją wiedzę i kwalifikacje czego potwierdzeniem jest uzyskany w 2011 roku tytuł naukowy doktora nauk medycznych, ukończona również w 2011 roku specjalizacja z dziedziny Choroby Wewnętrzne, ukończona w 2013 roku specjalizacja z dziedziny Diabetologia oraz ukończone w 2010 roku studia podyplomowe w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach na kierunku Zarządzanie Placówkami Służby Zdrowia. Nieprzerwanie uczestniczę także w różnego rodzaju kursach, sympozjach i konferencjach zawodowych zarówno na szczeblu krajowym jak i zagranicznym.


    W wykonywanej przeze mnie pracy lekarza Diabetologa szczególne zainteresowanie poświęcam zaburzeniom gospodarki węglowodanowej (w tym cukrzycy) u kobiet planujących oraz będących w ciąży ale również zajmuję się diagnostyką oraz leczeniem każdego typu cukrzycy oraz jej powikłań w oparciu o aktualne standardy Europejskiego i Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

 

Zakres wykonywanych świadczeń medycznych obejmuje:

  • kompleksową opiekę nad kobietami ciężarnymi z cukrzycą, 
  • diagnostykę zaburzeń gospodarki węglowodanowej w tym cukrzycy w oparciu o aktualne standardy Europejskiego i Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, 
  • profilaktykę, diagnostykę oraz nowoczesne leczenie każdego typu cukrzycy także przy zastosowaniu pomp insulinowych, 
  • diagnostykę i leczenie stanów przedcukrzycowych, 
  • indywidualną edukację diabetologiczną dla chorych z cukrzycą i ich rodzin (zasady prawidłowego żywienia, instrukcja obsługi glukometru, techniki podawania insuliny i inne zagadnienia),
  • możliwość przeprowadzenia bardziej szczegółowych badań i procedur leczniczych w Specjalistycznym Oddziale Diabetologicznym.

Centrum Diagnostyki i Terapii Artesmed, ul. Kościuszki 215 B, 40-600 Katowice,
Tel: 32 428 17 39, 32 251 26 12, Poniedziałek-Piątek: 9:00-19:00
NIP: 6342884057